ÁSZF és Adatvédelmi tájékoztató módosítása

A KONTAKT Tolmácsszolgáltatást üzemeltető Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége tájékoztatja Ügyfeleit és Partnereit, hogy 2023. november 12-től új ÁSZF és Adatvédelmi tájékoztató lép életbe. A tájékoztatók jelenlegi és módosított változatai a www.skontakt.hu oldalon megtalálhatóak.

Cikkünkben összeszedtük a fontosabb változásokat röviden, pontokban:

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) módosítások

- Az ÁSZF címe aktualizálásra került, az EFOP projekt megnevezést kivettük, mivel 2023 januárjában a projekt záró fenntartási jelentésével a projekt végleg lezárásra került

- Az országos elnök személyében történt változás - I.1. - Kikerültek az ÁSZF-ből a kölcsönkészülékekre vonatkozó részek, így az alábbi pontokban történt az erre vonatkozó tartalom törlése:

o II.1., II.4.1., II.4.2., II.4.3., III.3.b., V1.-ben a „Használó” kifejezések, V.4.2., V.5., o a korábbi ÁSZF-ben IV. pontban tárgyalt Készülék kölcsönzési és használati szerződésre vonatkozó rendelkezések teljes fejezete törlésre került. - 14. életévét betöltött, korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy is lehet a KONTAKT szerződött ügyfele/felhasználója, ha törvényes képviselője az igénybevételhez írásban hozzájárult. - III.3. a) - A november 12-től elérhető új rendszer már nem Windows-ra letölthető applikáción keresztül működik majd, hanem böngészőn keresztül, a Szolgáltató weboldaláról válik elérhetővé, valamint ajánljuk a minimum 720p felbontású kamera használatát a videóhívás jobb minőségének eléréséhez - III.3.b) - A SINOSZ részéről bekerült az azonostásra visszavezetett dokumentum hitelesítéssel (AVDH) történő szerződéskötés lehetősége – III.4.2. d)., III.5.2. - A szolgáltatás típusaiban történik változás, mivel november 12-től új rendszer kerül bevezetésre. Offline videó és szöveges üzenet esetén csak az applikáció ad értesítést, külön elektronikus üzenet nem kerül kiküldésre. Offline videó és szöveges üzenet küldésre felhasználó és felhasználó között nem lesz lehetőség. Amennyiben külső hívás érkezik a jelnyelvi tolmácshoz, és a hívott hallássérült személy nem elérhető, a tolmács továbbra is tud majd offline üzenetet küldeni a hívott hallássérült személy részére, amennyiben a halló személy azt kéri – III.6. - V.2.1.-ben javításra került: a Felhasználó SINOSZ tagságának megszűnésével a szolgáltatási szerződés nem szűnik meg. - A mellékletekből kikerültek a készülék kölcsönzésre vonatkozó dokumentumok, így az alábbi mellékleteket tartalmazza az ÁSZF: o 1. számú melléklet: Szolgáltatási szerződés nyomtatvány természetes személy részére o 2. számú melléklet: Üzleti Ügyfél szolgáltatási szerződés (továbbiakban: Üzleti Ügyfél szerződés) o 3. számú melléklet: Adatvédelmi tájékoztató - Üzleti ügyfeleink szolgáltatási szerződéseire vonatkozó fejezet a korábbi V. pont helyett a IV. pontba került át. o törlésre kerültek azok szövegrészek és tartalmak, melyek a készülék kölcsönzésre vonatkoztak. További apróbb javítások történtek, melyek a tartalmon nem, csak a formázáson vagy a helyesíráson, pontos kifejezéseken változtattak.

A ÁSZF előző és módosított verziója elérhető PDF formában az alábbi linken keresztül: https://www.skontakt.hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek

Adatvédelmi tájékoztató módosítások - A regisztrációs folyamat az új rendszernek megfelelően módosításra került – 5.pont - A 6. pontban a fogalmak között az „érintett” fogalomról szóló leírás kiegészítésre került a jelnyelvi törvény által meghatározott személyek körével - 6. pont „adatkezelés” fogalom leírásából törlésre került a felvétel és rögzítés szó, mivel a KONTAKT rendszerében felvételeket nem rögzítünk. - 7. pontban az igazgató személye aktualizálásra került - 8. pontban az adatfeldolgozók aktualizálásra kerültek - 9. pontban az adatkezelés időtartamából a dátum törlésre került, mivel a természetes hallássérült személyekkel határozatlan szerződéseket köt a SINOSZ és a jelnyelvi törvény meghatározása szerint nincs felülvizsgálatra szükség a térítésmentes jelnyelvi tolmácsszolgáltatás igénybevételére jogosult személyek körében - A 9. pontból a kezelendő adatok közül törlésre került a „kép és hangfelvétel” rész - 11.1. pontban a fizikai szerverek helyett bekerült a felhőalapú virtuális gépeken történő tárolás - 12.1 pontban törlésre került: „Egyéb tájékoztatási kérés esetén indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 25 napon belül megadjuk a tájékoztatást.” - 12.2. pont az alábbiak szerint változott:

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

- az adatkezelés céljai;
- az érintett személyes adatok kategóriái;
- azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatok közlésre kerülnek;
- a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;
- ha a személyes adat nem az érintettől lettek begyűjtve, azok forrásai

- 12.2. pontban pontosításra került a tárolásra vonatkozó bekezdés: „A rendszer használata során keletkezett offline felvételeket és szöveges üzeneteket 30 napig tárolja. Az üzenet címzettje tekintheti csak meg, letöltheti és törölheti manuálisan. Ez esetben a tárolás megszűnik.”

- 14. pont pontosításra került, mivel az érintett a jogainak sérülésének vélelmezése esetén bejelentéssel fordulhat a Hatóság felé – nem panasszal.

További apróbb javítások történtek, melyek a tartalmon nem, csak a formázáson vagy a helyesíráson, pontos kifejezéseken változtattak.

Az adatvédelmi tájékoztató előző és módosított verziója elérhető PDF formában az alábbi linken keresztül: https://www.skontakt.hu/adatvedelmi-tajekoztato